Login
Register
PROSEDUR OPERASI

BIL

PERKARA

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SENARAI PROSEDUR

1

PROSEDUR OPERASI

 

1)      Prosedur Perolehan Bahan (SOP DAN BORANG)/PDF

2)      Prosedur Pengkatalogan

3)      Prosedur Pembelian, Penamatan dan

4)      Pembaharuan Pangkalan Data Atas Talian

 

5)      Prosedur Pembelian, Penamatan dan Pembaharuan Bahan Bersiri

6)      Prosedur Pendaftaran Keahlian Pengguna

7)      Prosedur Pinjaman Bahan

8)      Prosedur Pemulangan Bahan

9)      Prosedur Pembaharuan Bahan

10)   Prosedur Penyusunan Bahan

11)   Prosedur Penjilidan Bahan

12)   Prosedur Pinjaman Antara Kampus (PAK)

13)   Prosedur Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP)

14)   Prosedur Perkhidmatan Rujukan Maklumat

15)   Prosedur Pengurusan Kelas Pendidikan Pengguna

16)   Prosedur Pemasaran Penerbitan Ilmiah UMK

17)   Prosedur Pembayaran Kerja-kerja Penerbitan UMK

18)   Prosedur Kemaskini Data Penerbitan Berindek

19)   Prosedur Semakan Penerbitan Tidak Berindek/Umum

20)   Prosedur Laporan Penerbitan Makalah

21)   Prosedur Pembayaran Yuran Penerbitan

22)   Prosedur Perolehan Bahan Arkib

23)   Prosedur Pendigitalan Bahan Arkib

24)   Prosedur Pelupusan Rekod

25)   Prosedur Penyediaan Penerbitan Korporat Universiti

26)   Prosedur Perkhidmatan Rekaan Penerbitan Ilmiah

27)   Prosedur Perkhidmatan Rekaan Penerbitan Korporat

28)   Prosedur Perkhidmatan Rekaan Program Rasmi Universiti

29)   Prosedur Pengendalian Dan

30)   Penyelenggaraan ICT/ Sistem Aplikasi

31)   Prosedur Permohonan Multi Camera Production

32)   Prosedur Pengurusan Kualiti

33)   Prosedur Pengurusan Permohonan Latihan Dan Kursus Staf Perpustakaan

34)   Prosedur Penerbitan Ilmiah UMK

35)   Prosedur Pengurusan Permohonan Latihan Dan Kursus Staf Perpustakaan

36)   Prosedur Penerbitan Ilmiah UMK

37)   Prosedur  Inventori Aset Ilmu   

38)   Prosedur Sejarah Lisan

 

2

PROSEDUR PENGURUSAN

 

1)      Kawalan Dokumen

2)      Kawalan Rekod

3)      Audit Dalam

4)      Kawalan Ketakakuran Output

5)      Tindakan Pembetulan

6)      Mesyuarat Semakan Pengurusan (MSP)

7)      Analisis Data Objektif Kualiti/ Laporan Indeks Prestasi

8)      Analisis Risiko